GÖÇ VE GÜVENLİK İÇİN DİYALOG

CSDVI-017 “Göç ve Güvenlik alanında AB ve Türkiye arasındaki Diyaloğun Güçlendirilmesi” Projesi


GÖÇ VE GÜVENLİK İÇİN DİYALOG

CSDVI-017 “Göç ve Güvenlik alanında AB ve Türkiye arasındaki Diyaloğun Güçlendirilmesi” Projesi

Proje Hakkında

Amaçlar

Türk ve AB vatandaşlarının artan kutuplaşması karşısında, mevcut sorunları çözmek ve göç ve güvenlik gibi ortak zorlukların üstesinden gelmek için işbirliği mekanizmaları geliştirmeye ve ortak bir zemin aramaya artan bir ihtiyaç vardır.

Detaylı Bilgi

Hedef Gruplar

Projemizin AB ve Türkiye'yi birbirine yakınlaştırmada yaratacağı potansiyel etkiye ek olarak, faaliyetlerimizden etkilenecek belirli hedef grupları da bulunmaktadır. Bunlar arasında politika yapıcılar sivil toplum temsilcileri, akademi, medya yer almaktadır.

Detaylı Bilgi

Çıktılar

Avrupa ve Türk STK'ları arasındaki diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk parlamenterler, akademisyenler ve medya (AB ve Türk medyası) arasında göç ve güvenlik politikalarına ilişkin fikir alışverişlerinin artırılması ve bilgi açığının kapatılması.

Detaylı Bilgi
home
Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyaloğun Güçlendirilmesi

“Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyaloğun Güçlendirilmesi” Projesinin genel amacı; AB Müktesebatı’nın özellikle ‘’Bilgi Toplumu ve Medya”, “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik”, “Dış İlişkiler”, “Dış, Güvenlik ve Savunma Politikası” başlıkları paralelinde AB ve Türkiye arasında Diyalogun güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Proje; sivil toplum kuruluşları (STKlar), akademisyenler ve politika yapıcılar arasında göç ve güvenlik alanında iş birliğinin artırılmasının yanı sıra AB ve Türkiye'de medyada farkındalık yaratılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca proje hem AB ve Türkiye'de göçle ilgili algının değiştirilmesi hem de göçün nedenleri ve etkileri hakkındaki bilgi açığını kapatmak amacını üstlenmektedir.

Proje kapsamında; Avrupa Parlamentosu’nda veya Covid-19 kuralları çerçevesinde başka bir toplantı salonunda, STK ve medya temsilcilerinin de katılacağı bir konferans düzenlenecek, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Türk Delegeler arasında bir toplantı gerçekleştirilecek, Avrupa medyasında göçün olumlu yönleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla basınla görüşmeler düzenlenecek ve daha sonra ortak zorluklarla yüzleşmek için olası işbirliği yolları tartışılacaktır.


İndirilebilir Dokümanlar

Lorem İpsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

İNDİR

Lorem İpsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

İNDİR

Lorem İpsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

İNDİR

Haberler

Projemiz Kapsamında ABKAD Yönetim Kurulu Başkan’ı Sayın Murat Kavalalı, AB Başkanlığı’nı Ziyareti

Sivil Toplum Diyalogu (VI) çerçevesinde sürdürülen "Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ABKAD Yönetim Kurulu Başkan’ı Sayın Murat Kavalalı, DfE Başkanı Sayın Eli Hadzhieva, Dış Politika Analisti Sayın Amanda Paul, EUobserver Baş Editörü Sayın Koert Debeuf ve European Neighborhood Council Direktörü Sayın Samuel Vesterbye AB Başkanlığı’nı ziyaret ederek Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Faruk Kaymakçı ve Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın Hakan Atik ile olası AB ve Türkiye işbirliği yolları üzerine bir toplantı gerçekleştirdiler. Heyetimizi kabul ettiği için Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı'ya müteşekkiriz.

Projemiz Kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Konferans Düzenlendi

Sivil Toplum Diyalogu (VI) çerçevesinde sürdürülen "Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde bir konferans düzenlendi. Açılış konuşmasını Sayın Prof. Dr. Tuğrul Arat’ın, moderatörlüğünü ise Büyükelçi Sayın Bozkurt Aran’ın yaptığı konferansta TOBB ETÜ akademisyenlerinden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya, Sayın Dr. İdil Çetin, Dialogue For Europe heyetinden Dış Politika Analisti Sayın Amanda Paul ve EUobserver Baş Editörü Sayın Koert Debeuf, Göç ve Güvenlik Politikaları ve Türkiye AB İlişkileri üzerine konuşmalarını yaptılar, konukların sorularını yanıtladılar.

Projemiz Kapsamında ATAUM'da AB ve Türkiye arasında İşbirliği Yolları Üzerine Toplantı Gerçekleştirildi

Sivil Toplum Diyalogu (VI) çerçevesinde sürdürülen “Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (ATAUM) Müdürü Doç. Dr. Sayın İlke Sayın’ın açış konuşması ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Hatice Yazgan Moderatörlüğünde; Dialogue for Europe heyetinden Dış Politika Analisti Sayın Amanda Paul ve ENC Başkanı Sayın Samuel Vesterbye ve Ankara Üniversitesi akademisyenleri; Sayın Sayın Dr. Neva Övünç Öztürk ve Sayın Dr. Buket Ökten Sipahioğlu ile Göç ve Güvenlik konularında AB ve Türkiye arasında işbirliği yolları üzerine bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Projemiz Kapsamında ABKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kavalalı, AB Başkanlığı Ziyareti

Sivil Toplum Diyalogu (VI) çerçevesinde sürdürülen "Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ABKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Kavalalı, Dış Politika Analisti Sayın Amanda Paul ve ENC Başkanı Sayın Samuel Vesterbye, Göç ve Güvenlik konularında karşılıklı bilgi alışverişi yapmak adına AB Başkanlığı’da Proje Uygulama Daire Başkanı Sayın Hakan Atik, Siyasi İşler ve Katılım Daireleri uzmanlarını ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdiler.

Projemiz Kapsamında ABKAD ve DfE Delegelerinin Sabancı Üniversitesi Ziyareti

Sivil Toplum Diyalogu (VI) çerçevesinde sürdürülen "Göç ve Güvenlik Alanında AB ve Türkiye Arasındaki Diyalogun Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ABKAD ve DfE Delegeleri Sabancı Üniversitesi ziyaretini gerçekleştirdi.

Projemiz Kapsamında Brüksel’de düzenlenen faaliyetlerimizin ilk ayağı Press Club

Projemiz kapsamında Brüksel’de düzenlenen faaliyetlerimizin ilk ayağında Press Club’ta düzenlenen faaliyette, Dialogue for Europe Başkanı Eli Hadzhieva karşılama konuşmasını yaparken ABKAD Üyesi emekli Büyükelçi Selim Kuneralp AB-Türkiye ilişkilerindeki zorlukları ve fırsatları değerlendirdi.

Göç ve Güvenlik Projesi kapsamında AB’li ve Türk Uzmanlar Politika Önerilerini Sundu

Göç ve Güvenlik Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden ve Türkiye’den uzmanlar, hazırlamış oldukları politika önerilerini sunarak hem Avrupa perspektifinden hem Türkiye perspektifinden konukları göçle ilgili meseleler hakkında bilgilendirdiler.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve ALDE Partisi Eş Başkanı Ilhan Kyuchyuk Açılış Konuşmasında

Press Club’ta düzenlediğimiz faaliyette, Avrupa Parlamentosu Üyesi ve ALDE Partisi Eş Başkanı İlhan Kyuchyuk açılış konuşmasında üstlendiğimiz “Göç ve Güvenlik için Diyalog” projesi adına önemli mesajlar verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen:

AB-Türkiye Bildirisi çerçevesinde 7 Temmuz 2021’de AB Konseyi’ne sunulan stratejik ara değerlendirme raporuna ilişkin Ursula von der Leyen: “Suriye’deki çatışmanın onuncu yılında bölgedeki ortaklarımız halen yükün en büyük kısmını üstlenmeye devam ediyor. Sığınmacıları korumak ve ev sahibi toplumlara destek olmak paylaşmamız gereken bir güçlüktür.” demiştir.

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı:

“Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı: 441 bin 571. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 675 bin 485 kişidir” (Ankara-5 Haziran 2021).
CSDVI 017 “Göç ve Güvenlik için Diyalog” projesinde, sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler ve politika yapıcılar arasında göç ve güvenlik alanında işbirliğinin artırılması, AB ve Türkiye'de medyada farkındalık yaratılmasını da amaçlamaktadır.

3 Milyonu Aşkın Suriyeli ile Türkiye 1. Sırada

Türkiye tarihinde tanık olunan en büyük kitlesel göç hareketine, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı sonrasında tanıklık etmiştir. 2021 itibarıyla Türkiye’deki geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin sayısı 3.5 milyonu aşmıştır ve bu sayının Türkiye’nin toplam nüfusuna oranı %5’e yaklaşmıştır.

“Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Dialogue for Europe ve  Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği‘nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir”